"Çəhrayı Oktyabr"

Endirim: 70%

Qiymət: 1200

Son tarix: 2023-10-31

Süd vəzi xərçəngi paneli 1700 azn deyil 1200 azn ,

Süd vəzi xərçəngi plus paneli 2000 azn deyil 1400 azn olacaq. Süd vəzi xərçəngi panelinde 15 gen Süd vəzi xərçəngi plus panelinde 15 GEN + 5 FÜZYON + MSI baxılır. Kampaniyanı keçərlik müddəti 1-31 oktyabr.

Baxılan Genlər:

Plus Paneldə: AKT1 AR BRAF BRCA1 BRCA2 EGFR ERBB2 ESR1 TP53 NTRK1 NTRK3 FGFR1 FGFR2 PTEN CDKN2A GNAS PIK3R1 PIK3CA

Füzyonlar: NTRK1 Füzyon NTRK2 Füzyon NTRK3 Füzyon RET Füzyon HER2/NEU(ERBB2) FISH PD-L1 IHC

 

Normal Paneldə: AKT1 AR BRAF BRCA1 BRCA2 EGFR ERBB2 ESR1 TP53 NTRK1 NTRK3 FGFR1 FGFR2 PTEN CDKN2A GNAS PIK3R1 PIK3CA